Политика за приватност

Ние можеме да бараме и прибираме одредени лични податоци од корисниците на нашиот веб-сајт. Личните податоци што ги бараме може да вклучуваат име, контакт информации како адреса на е-пошта, број на телефон или други демографски информации.

Корисниците имаат опција да ги посетат исклучиво деловите на веб-сајтот што не бараат давање на лични податоци.

Како ги користиме прибраните информации?

testoymk.top ги користи личните податоци на корисниците за следниве цели:

  • За подобрување на нашите услуги и да го персонализираме искуството на корисниците.
  • За да го подобриме сервисот на поддршка на нашите корисници.
  • За да пратиме редовни актуализации и известувања преку е-пошта.
  • За да ја претставиме истражувачка информација и анализи, за да го подобриме нашиот веб-сајт.

Ми предавате податоците воедно изразувате своја согласност да ги користиме во согласност со оваа политика на приватност.

Заштита на податоците

Ние применуваме разни мерки за заштита на безбедноста на вашите лични податоци. Ние не ја продаваме, разменуваме или даваме на купувачи никаква лична идентификациона информација.

Нема да ги споделуваме вашите лични податоци со трети страни освен ако немаме ваша согласност или не сме законски обврзани да ги споделиме. Можеме да ги споделиме анонимизираните или агрегатните податоци што не ограничуваат идентификација на поединеците со трети страни за истражувања, маркетинг или други слични цели.