Услови на употреба

Добредојдовте на веб-сајтот testoymk.top. Продолжувајќи да го користите овој сајт, Вие се согласувате со следните правила и услови за користење на сајтот. Ве молиме, да ги прочитате внимателно и да ги разберете пред да продолжите со користењето на нашето мрежно место.

1. Возрастна ограничувања: Само личности кои се над 18 години имаат право да пристапат и користат нашето мрежно место. Секој обид за пристапување и користење на сајтот од страна на лица млади од 18 години е строго забранет и може да резултира со објавување на информации на надлежни органи.

2. Лични податоци: При регистрација на нашиот сајт, се бара од корисниците да предостават лични податоци како што се име, презиме, адреса, телефонски број и е-пошта. Сите податоци кои ни ги давате се чуваат во согласност со нашата Политика за приватност и не се делиме со трети страни без ваша дозвола.

Користење на содржината

1. Авторски права: Содржината на овој сајт, вклучувајќи ги текстовите, графиките, логата и други материјали, е сопственост на testoymk.top и е заштитена со авторски права. Забрането е користење, преземање или репродуцирање на содржината без претходно добиена писмена дозвола од нашата компанија.

2. Одговорност: Ние се трудиме да обезбедиме точни и квалитетни информации на овој сајт, но не преземаме никаква одговорност за грешки, неполноти или невистинитости во содржината. Користењето на информациите на овој сајт е на ваша сопствена одговорност.

Поврзани сајтови

1. Поврзани сајтови: На нашето мрежно место може да се најдат линкови до други сајтови кои се во врска со нашата тематика. Ве молиме, да бидете свесни дека ние не контролираме или не се задолжени за содржината и поведението на овие сајтови. Користењето на овие линкови е на ваш ризик.

  • 2. Афилијатски линкови: На овој сајт може да се најдат афилијатски линкови кои водат до брендови или продукти од трети страни. Кликањето на овие линкови може да резултира во заработка на нашата компанија. Ние не преземаме одговорност за содржината или условите за пристап на овие страници и ве препорачуваме да ги разгледате нивните Правила на користење пред да продолжите.

Забрането користење

При користење на овој сајт, забрането е:

  • 1. Предизвикување на штета или причинување на непријатности;
  • 2. Објавување на неплатени реклами или спам пораки;
  • 3. Користење на вредечки програми или алатки за обид за проникнување на системот;
  • 4. Обид за доведување на неовластена промена или измени во сајтот;
  • 5. Било каква незаконска или неетичка активност;

Секого кој ги наруши овие правила ќе биде забрането да продолжи со користење на сајтот и може да претставува објект на правни мерки.

Ве молиме, да ги прочитате и разберете овие правила на користење пред да продолжите со користењето на веб-сајтот testoymk.top. Вашето користење на сајтот се смета како ваша согласност со овие правила и услови.